bintang2.mid
BINTANG-BINTANG
Written by :
Vocal by : TITI DJ