sluku.mid
SLUKU-SLUKU BATHOK -
Written by : NN
Vocal by :

sluku-sluku bathok
bathoke ela-elo
si romo menyang solo
payunge payung metho
tak gendher lho-lho lobah
wong mati ora obah
yen obah medeni bocah