GEK KEPRIYE

Written by: NN
Duh, kaya ngene rasane
Anake wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah di-ece
Karo kanca kancane

Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe

Besuk kapan aku bisa
Urip kang luwih mulya
Melu nyunjung drajating bangsa
Indonesia kang mulya

Pye pye pye pye 'mbuh 'ra weruh
Pye pye pye pye 'mbuh 'ra ngerti
Pye pye pye pye 'mbuh 'ra weruh
Pye pye pye pye 'mbuh 'ra ngerti


GUNDUL PACUL

Written by: NN
Gundul gundul pacul cul gelelengan
Nyunggi nyunggi wakul kul gembelengan

Wakul ngglimpang segane dadi dak ratan
Wakul ngglimpang segane dadi sak ratan


GAMBANG SULING

Written by: NN
Gambang suling ngumandang swarane
Tulat tulit kepenak unine
Unine mung nrenyukake
Barengan lan kentrung ketipung suling
Sigrak kendangane


ILIR-ILIR

Written by: NN
Lir ilir lir ilir tandure wong sumilir
Tak ijo royo royo tak sengguh penganten anyar
Cah angon cah angon penekno blimbing kuwi
Lunyu lunyu yo peneken kanggo mbasuh dodo dira
Dodo dira dodo dira kumitir bedah ing pinggir
Dondomana j'rumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane
Sun surak-ka surak hore...


PITIK TIKUNG

Written by: NN
Aku duwe pitik pitik tikung
Saben dina tak pakani jagung
Petok gok petok petok ngendok pitu
Tak ngremake netes telu
Kabeh trondol trondol tanpa wulu
Mondol mondol dol gawe guyu


SUWE ORA JAMU

Written by: NN
Suwe ora jamu
Jamu godong telo
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan gawe gelo


SINOM

Written by: NN
Amenangi jaman edan
ewuh aja ing pambudi
melu edan ora tahan
jen tan melu anglakoni
boya kaduman melik kaliren
wekasanipun dilalah karsa Allah
begjane kang lali
luwih begja kang engling lan waspada