ilir.mid
LIR-ILIR -
Written by : NN
Vocal by :

Lir ilir lir ilir tandure wong sumilir
Tak ijo royo royo tak sengguh penganten anyar
Cah angon cah angon penekno blimbing kuwi
Lunyu lunyu yo peneken kanggo mbasuh dodo dira
Dodo dira dodo dira kumitir bedah ing pinggir
Dondomana j'rumatana kanggo seba mengko sore
Mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane
Sun surak-ka surak hore...