gundhul.mid
GUNDHUL-GUNDHUL PACUL -
Written by : R.C. Hardjosubroto
Vocal by :

gundhul-gundhul pacul-cul
gembelengan
nyunggi-nyunggi wakul-kul
kelelengan
wakul ngglimpang segane dadi sak latar
wakul ngglimpang segane dadi sak latar