gambang.mid
GAMBANG SULING -
Written by : Ki Nartosabdo
Vocal by :

Gambang suling ngumandang swarane
Tulat tulit kepenak unine
Unine mung nrenyukake
Barengan lan kentrung ketipung suling
Sigrak kendangane