dondong.mid
DONDONG OPO SALAK -
Written by : NN
Vocal by :

dondong opo salak
duku cilik cilik
ngandhong opo mbecak
mlaku thimik thimik

adi ndherek ibu
tindhak menyang pasar
ora pareng rewel
ora pareng nakal
mengko ibu mesti
mundhut oleh-oleh
kacang karo roti
adi diparingi